fbpx

כללי

תקנון זה מהווה הסכם בין בעלי האתר ("בעל האתר" או "אנחנו") לבין כל הגולשים או המשתמשים בו (להלן: "אתם" או "המשתמשים"), לרבות המשתמשים המבצעים רכישות באמצעות האתר. שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל תנאי התקנון.

אנחנו שומרים על הזכות לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, על המשתמשים לבדוק את תנאי התקנון לפני כל שימוש באתר. כמו כן, אנחנו שומרים על הזכות לשנות את מבנה האתר, את התכנים המפורסמים בו, את המוצרים המוצעים למכירה וכל מידע אחר הכלול באתר, ואף להפסיק את פעילות האתר.

איננו מתחייבים לזמינות קבועה או רציפה של האתר או לפעילותו התקינה. למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה במקרה של היעדר זמינות של האתר (או חלק ממנו) או תקלות בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא.

המשתמשים יכולים להשתמש באתר כפי שהוא("AS IS") . המשתמשים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין תכונות האתר ואפשרויות השימוש בו, או התאמת האתר לצרכי המשתמשים ולדרישותיהם. לא יהיו למשתמשים טענות, דרישות או תביעות כלפי בעל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעל האתר על פי תקנון זה או על פי עסקות שנקשרו בין המשתמשים לבעל האתר.

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור לאתר או לשימוש בו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתקנון, לאתר או לשימוש בו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

מטעמי נוחות, נכתב התקנון בלשון זכר, אולם הוא פונה אל שני המינים. האמור בלשון רבים חל גם על יחיד, ולהיפך.

בתקנון זה, "יום עסקים" – פירושו כל יום למעט ימי שישי, שבתות וחגי ישראל, וכן למעט ימים שבהם מרבית סניפי הבנקים המסחריים בישראל סגורים מסיבה כלשהי.

המוצרים המוצעים למכירה באתר

התמונות באתר הן להמחשה בלבד.

המחירים המפורטים באתר הינם עבור מוצרים באיסוף עצמי ואינם כוללים הוצאות משלוח (אלא אם צוין אחרת במפורש).

אנחנו מחזיקים מלאי מוצרים גדול, אולם עדיין ייתכנו מקרים, שחלק מהמוצרים המוצגים באתר אינם זמינים במלאי.

יכולות להיות סטיות קלות בין גוונים של מוצרים כפי שהם נראים באתר, לבין הגוונים כפי שהם נראים במציאות.

ביצוע ההזמנות

כל מי שמבקש לבצע רכישה באתר (להלן: "המזמין") מצהיר שהינו בן 18 לפחות ואינו פסול דין ושכל הפרטים שהוא מוסר במסגרת ההזמנה הם נכונים ומדויקים. כמו כן, המזמין מצהיר שהוא הבעלים של כרטיס האשראי שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את הרכישה. הרכישות מותנות באישור של חברות האשראי.

ניתן להזמין את המוצרים המוצעים למכירה באתר ישירות מהאתר או באמצעות טלפון מס' 050-5966656.

לצורך הרכישה באתר, יתבקש המזמין למסור פרטים שונים, שמסירתם אינה מחויבת על פי חוק. יש למסור פרטים נכונים ומעודכנים. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים או אינם מדויקים, בעל האתר יהיה רשאי, בין היתר, לבטל את ההזמנה. בלי לגרוע מהאמור, יתבקש המזמין למסור פרטים של כתובת דוא"ל פעילה. כל מסמך או הודעה שיישלחו על ידנו לכתובת הדוא"ל כאמור ייחשבו כנמסרו למזמין במועד השליחה.

אם הדבר מצוין ליד מוצר מסוים שמוצע למכירה באתר, אזי ניתן להזמין אותו במידות / צבעים לפי הזמנה מיוחדת. בדרך כלל, פרק הזמן בין הזמנת מוצר לפי דרישות מיוחדות לבין סיום הייצור שלו והגעתו למחסן של בעל האתר לא יעלה על 45 ימי עסקים; במקרים מסוימים (כגון עומס מיוחד במפעל) עשוי הדבר לקחת פרק זמן ארוך יותר, ואז בעל האתר ימסור למזמין הודעה על כך.

במהלך ביצוע ההזמנה, יתבקש המזמן לבחור בין איסוף עצמי של המוצר לבין משלוח לכתובת שציין.

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח לכתובת הדוא"ל שמסר המזמין אישור קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה נשלח באופן אוטומטי ואינו מהווה אישור ההזמנה או התחייבות של בעל האתר לספק את המוצרים שהוזמנו. העסקה לפי ההזמנה תיכרת רק לאחר אישור מפורש של ההזמנה על ידי בעל האתר.

על אף האמור לעיל לגבי מזרנים יחולו ההוראות הבאות: ניתן להחזיר מזרן בתוך 30 יום מהרכישה אם לא הוצא מאריזתו , הוא במידות סטנדרטיות נפוצות של 140/190  160/190  200/160,  הוא מוחזר בצירוף ובתוך אריזתו המקורית שנשמרה בשלמותה ובצירוף חשבונית רכישה. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי עלות דמי החזר בשיעור דמי משלוח  ועלות נוספת של  300 ₪ ו/או סכום שסוכם ע"י שירות לקוחות קונטיינר 3

אם לא ניתן יהיה לאשר את ההזמנה מסיבה כלשהי (כגון: אי-מתן אישור של חברת האשראי, אזילת המוצר מן המלאי, לא ניתן לספק את המוצר במיקום המבוקש, וכו'), בדרך כלל אנחנו ניצור קשר טלפוני עם המזמין או שהוא יתבקש ליצור קשר טלפוני עמנו. למען הסר ספק, בכל מקרה שההזמנה לא תאושר, המזמין לא יחויב בגינה.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל עסקה (גם לאחר אישור ההזמנה) ולא לספק את המוצרים שהוזמנו. במקרה זה יקבל המזמין הודעה מתאימה. אם סיבת הביטול על ידי בעל האתר היא חוסר במלאי, בעל האתר עשוי להציע למזמין מוצרים חילופיים. בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי בעל האתר או של אי-הספקת המוצרים שהוזמנו, אם המזמין שילם בגינם בפועל, אזי הוא יקבל חזרה את מלוא התשלום. לאחר השבת הסכום ששילם המזמין, לא תהיה לו שום טענה, דרישה או תביעה נוספת כלפי בעל האתר או מי מטעמו.  

הספקת מוצרים

המשלוח יבוצע על ידי חברת הובלות / משלוחים שבעל האתר התקשר עמה לצורך זה (להלן: "חברת המשלוחים"). זמני האספקה המשוערים של המוצרים הם כמפורט לצד כל מוצר ומוצר באתר (ובמקרה של מוצר לפי דרישות מיוחדות של המזמין – 45 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה). עם זאת, מובהר שבעל האתר אינו יכול להתחייב לזמן הגעת המוצר בדרך זו, ולא יישא באחריות לעיכובים בהספקה על ידי חברת המשלוחים או למעשים או מחדלים של חברת המשלוחים שאינם בשליטת בעל האתר. אם בשל טעות בכתובת או מסיבה אחרת, המוצר לא יימסר למזמין ויוחזר לבעל האתר, ישלח בעל האתר למזמין הודעה מתאימה. במקרה זה, יוכל המזמין לבקש משלוח חוזר של המוצרים אליו (בתשלום נוסף) או לאסוף את המוצרים בעצמו, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.

כמו כן המחיר המצויין להובלה  הוא ללא סבלות ואם יהיה צורך בסבלות ידרש תשלום נוסף 50 שח לקומה פר פריט , תוספת מנוף לפי הצורך תשולם ע"י הלקוח 

תוספת עלות לאיזורים הבאים 

רמת הגולן \אצבע הגליל – 200 שח ,  אילת – 590 , בקעת הירדן וים המלח – 390 , 

מוצרים פגומים

בעת קבלת המוצר, חייב המזמין לבדוק אותו, לוודא שהוא תואם להזמנה ולאשר זאת בכתב. ככל שמצא המזמין פגם או אי-התאמה כלשהי, יש להודיע על כך מייד לבעל האתר ובמקרה שהמוצר הובל לביתו של המזמין – גם למוביל. אם המזמין לא הודיע מיד עם קבלת המוצר על פגם או אי-התאמה שניתן היה לגלות בעת הקבלה, הוא לא יהיה רשאי להסתמך עליהם.

אם יתברר שבעל האתר סיפק מוצר פגום, אזי בעל האתר יתקן אותו, יחליף אותו במוצר תקין או יחזיר למזמין את תמורת המוצר (לפי בחירת בעל האתר), והכל בתנאי שהמזמין הודיע לבעל האתר על הפגם מיד עם גילויו. בעל האתר יהיה רשאי לבדוק, לפי שיקול דעתו, את המוצר שנטען לגביו כי הוא פגום. למעט אם הפגם התגלה לאחר תחילת השימוש, על המזמין להשיב את המוצר הפגום באריזתו המקורית.

בכל מקרה, אנחנו לא נישא באחריות לנזקים עקיפים או לעוגמת נפש שעשויים להיגרם למשתמשים במוצרים שנרכשו באתר. האחריות הכספית של בעל האתר מוגבלת לעלות המוצרים ולהוצאות ישירות (כגון: הוצאות משלוח) בלבד של המזמין.

ביטול רכישות ודמי ביטול

לקוח שרכש באמצעות האתר מוצרים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי (להלן: "צרכן") רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום הזמנת המוצרים (מוצרי יבוא בלבד) (מוצרי נגרות להלן מזנונים , שולחנות סלון ושידות ניתן לבטל 3 ימים מיום ההזמנה ) או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). את הודעות הביטול ניתן למסור  לדוא"ל 3container@gmail.com. בהודעות הביטול יש לציין את מספר ההזמנה שם מלא  שם המוצר וסיבת הביטול.

במקרה של ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, רשאי בעל האתר לגבות דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% משווי העסקה (לפי הנמוך), ועל הצרכן יהיה להחזיר (על חשבונו) את המוצרים לבעל האתר , בנוסף, אם מצב המוצר הורע וערכו פחת החזרה תיהיה בשיקול דעתו של בעל האתר בלבד

החזרת המוצרים תהיה באריזתם המקורית בלבד.

זכות הביטול כאמור לעיל לא חלה במקרים מסוימים, לרבות אם מדובר במוצר שיוצר במיוחד עבור המזמין  ומוצר שעבר שינוי מכפי שמוצג באתר 

אם למזמין אין זכות ביטול לפי דין, ובעל האתר בכל זאת יסכים לבקשת הביטול, רשאי הוא להתנות את ההסכמה בתשלום דמי ביטול או בתנאים אחרים, והלקוח יהיה חייב להחזיר את המוצר לבעל האתר תוך 7 ימי עסקים.

בכל מקרה, זיכוי הלקוח בעקבות ביטול העסקה יתבצע רק לאחר החזרת המוצר לבעל האתר; צרכן שהשתמש במוצר לאחר שהודיע על ביטול העסקה, או שלא החזיר את המוצר לבעל האתר, ייחשב כמי שחזר בו מהודעת הביטול.

אחריות לפגמים בייצור

אלא אם צוין אחרת לגבי מוצר מסוים, אנו מעניקים אחריות לפגמים בייצור, שנתגלו ושהלקוח הודיע לנו עליהם בכתב תוך שנה אחת ממסירת המוצר ללקוח. אם תוך שנה כאמור יתגלה פגם בייצור, אזי במסגרת האחריות אנו נתקן על חשבוננו את הפגם שהתגלה, נחליף את המוצר למוצר תקין או תחזיר ללקוח את התמורה ששילם בעדו (לפי בחירתנו).

האחריות לא תחול אם נעשה במוצר שימוש לא סביר (כגון, הצבה של ריהוט פנים בגינה במרפסת וכו', טיפול במוצר בחומרים בלתי מתאימים) או שלא בהתאם להוראות שימוש (ככל שנמסרו ללקוח), או אם נגרם למוצר נזק באשמת המשתמשים בו.

אמצעי אבטחה, שמירה ושימוש בנתוני המשתמשים        

אנו לא שומרים את פרטי כרטיסי האשראי של לקוחותינו. התשלומים באתר מבוצעים באמצעות מנגנון של ספק חיצוני ועומדים בתקן אבטחת מידע PCI DSS LEVEL-1. 

פרטי הגלישה של המשתמשים באתר עשויים להיות נשמרים בצורה אוטומטית, באמצעות קבצי cookie או בדרכים אחרות, וזאת לצורך שמירת העדפות הגלישה של המשתמשים ושיפור חווית הגלישה. בנוסף, בעל האתר עשוי לשמור את שמותיהם, כתובותיהם ודרכי ההתקשרות אל המשתמשים, כפי שנמסרו על ידם, ופרטי העסקאות שביצעו.

קניין רוחני 

כל זכויות היוצרים באתר וקניין רוחני באתר (לרבות: שם האתר, עיצובים, מלל, תמונות וכל קובץ או מידע אחר שיופיע באתר מעת לעת ו/או שניתן להוריד מן האתר) שייכים לבעל האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להעביר לצדדים שלישיים או לעשות כל שימוש אחר במידע או בקבצים הנ"ל, אלא בהסכמה מראש ובכתב של בעל האתר. 

 

Shopping cart

0

אין מוצרים בסל הקניות.

Hit Enter to search or Esc key to close
×

שלום!

לחץ על אחד מנציגינו למטה כדי לשוחח בצ'אט ב- WhatsApp או התקשרו לטלפון 050-533-3979

 

× איך נוכל לעזור לך?